2. februára 2022

Prírodná rezervácia Oľchov – skrytý mokraďný ekosystém na nížine

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat je niekoľko maloplošných chránených území s mokraďnými ekosystémami  rôznych typov. Patrí sem i Prírodná rezervácia Oľchov, ktorá […]
11. januára 2022

Návštevnosť na lokalite Morské oko v roku 2021

V období plnom obmedzení ohľadom koronavírusu sme zaznamenali v rokoch 2020 a 2021 zvýšený záujem o návštevu turisticky atraktívnych lokalít […]
5. novembra 2021

Návštevnosť lokality Morské oko počas letnej turistickej sezóny 2021

Jazero Morské oko sa v roku 2020 stalo súčasťou rezervácie Vihorlatský prales zapísanej v zozname UNESCO. Lokalita je jednou z […]
26. júla 2021

Dimorfizmus v prírode

Pri mnohých živočíšnych druhoch je výrazný  pohlavný dimorfizmus – medzi samčekom a samičkou sú už na prvý pohľad badateľné rozdiely […]
7. júna 2021

Hranice chráneného areálu Zemplínska šírava označené bójami.

Jednou z významných lokalít, pre vodné vtáctvo je chránený areál Zemplínska šírava (CHA). Chránený areál Zemplínska šírava bol vyhlásený v roku […]