23. januára 2023

Návštevnosť lokality Morské oko v roku 2022

   Po roku je čas znova bilancovať turistickú sezónu na lokalite Morské oko, ktorá je súčasťou Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. […]
6. októbra 2022

Dotazník návštevnosti v prírodnej rezervácií Vihorlatský prales – 2022

Správa CHKO Vihorlat sa rozhodla zrealizovať dotazníkový prieskum názorov návštevníkov, ktorí navštívili počas letnej turistickej sezóny PR Vihorlatský prales a […]
23. septembra 2022

Návštevnosť na lokalite Morské oko počas letnej turistickej sezóny 2022

Po roku je tu znova čas na vyhodnotenie letnej turistickej sezóny pri jazere Morské oko, ktoré je súčasťou PR Vihorlatský […]
22. augusta 2022

Sucho v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky

Deficit zrážok a vysoké teploty sa negatívne podpísali aj na stave Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky, ktorá sa z nádhernej […]
2. februára 2022

Prírodná rezervácia Oľchov – skrytý mokraďný ekosystém na nížine

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat je niekoľko maloplošných chránených území s mokraďnými ekosystémami  rôznych typov. Patrí sem i Prírodná rezervácia Oľchov, ktorá […]