Každého návštevníka Vihorlatu zaujme nevšedná flóra a fauna bukových lesov a rašelinísk či vodných spoločenstiev. Na každom kroku sa možno presvedčiť o krásach prírody nášho najvýchodnejšieho sopečného pohoria Vihorlat. Tiché lesné zákutia vihorlatských lesov, perla Vihorlatu Morské oko, výhonky bukových semenáčikov, pohľad na majestátnu telekiu ozdobnú, vyliezajúci fúzač spod bukovej kôry, rašeliniská s rosičkou okrúhlolistou, ale aj dominantné bralá Sninského kameňa, krúžiaceho orla či myšiaka nad nedozernou lesnou krajinou – to všetko je len časť prírodných krás chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Symbolom pohoria Vihorlat je telekia ozdobná (Telekia speciosa). Tento častý druh okolia potokov a ciest je neodmysliteľným sprievodcom aj na trasách náučných chodníkov vo vihorlatských lesoch.

Náučný chodník Vihorlatskými bučinami

Náučný chodník začína na južnej hranici CHKO Vihorlat v blízkosti obce Poruba pod Vihorlatom. Trasa vedie po lesnej ceste smerom na lokalitu „Stará koniareň“, kde zároveň vyúsťuje aj turistický chodník z obce Remetské Hámre so žltým značením. Ďalej pokračujeme po starej zvážnici na lokalitu Poľana pod Vihorlatom, vhodným miestom na odpočinok a východzím miestom do územia Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Z lokality Poľana východným smerom vedie trasa hrebeňovou časťou pohoria s ukážkou starých bukových porastov s pralesovitou štruktúrou. Severným smerom je v dotyku s lokalitou Motrogon – rašeliniskom s vzácnymi rastlinnými spoločenstvami smerom južným s lokalitou Baba pod Vihorlatom s ukážkou mohutných bukov a javorov horských. Trasa ďalej pokračuje po severnej hranici lokality Jedlinka, kde môžeme obdivovať pôvodné jedle a smreky vo Vihorlatských vrchoch. Trasa náučného chodníka končí na sedle Tri Table, kde sa napája na náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky. 

Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Košický, Prešovský

Okres: Michalovce

Východisko: obec Poruba pod Vihorlatom, sedlo Tri Table

Dĺžka: 12,54 km, prevýšenie 776 m.n. m

Počet zastávok: 5

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: celoročný, samoobslužný, obojsmerný, peší

Náročnosť terénu: stredne náročný

Nadväznosť na turistickú značku: na niektorých úsekoch je trasa súbežná s červenou turistickou značkou, z trasy náučného chodníka sa dá odbočiť na žltú turistickú značku

Prístup: z obce Poruba pod Vihorlatom, Zemplínske Hámre, zároveň sa môžeme dostať na chodník k jazeru Morské oko

Popis zastávok na náučnom chodníku

Úvodná zastávka – Informačná tabuľa chodníka

Zastávka č. 1 – Spoznávame Vihorlatské bučiny

Zastávka č. 2 – Lokalita Poľana pod Vihorlatom

Zastávka č. 3 – Život vo Vihorlatských bučinách

Úvodná zastávka – Informačná tabuľa chodníka

Nadväznosť na turistické značky:

Žltá

Stará koniareň – Remetské Hámre – Jedlinka – Malé Morské oko – Nad Morským okom – Morské oko (kaštielik)

Červená

smer Podhoroď: sedlo Rozdiel – Jedlinka– Tri tably – Sninský kameň – Nežabec – Strihovecká poľana – Vartáš – Strihovecké sedlo – Pod Dielom– Veľká Vavrová – Podhoroď

smer Remetské Hámre: Lysák – Remetské Hámre

Modrá

smer Sninský kameň: sedlo Tri tably –Sninský kameň – Rovienky – Sninské rybníky – Snina

smer Morské oko: sedlo Tri tably, Pod Tromi Tablami – Morské oko (Rybárka) – Morské oko (kaštielik) – Morské oko (hrádza) – Krivec – Potašňa– Remetské Hámre

Náučný chodník  Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky

Náučný chodník má 3 časti:

Morské oko – okruh ( panel 1- 3 ):

Trasa je 4 km dlhá a informuje návštevníkov o chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, geológií územia, Morskom oku, vtáčích druhoch a okolitých lesných spoločenstvách nachádzajúcich sa v okolí Morského oka. Trasa náučného chodníka je fyzicky nenáročná, lokalizovaná pri jazere Morské oko. Zaujímavosťou na tejto trase sú lesné porasty bučín, ktoré majú pralesový charakter. Môžeme tu teda vidieť takmer všetky vývojové štádiá bukového lesa – od mladých semenáčikov, cez časti mladín, dospelé stromy rôzneho veku a dimenzií, prestárle, vysychajúce jedince, obrastené drevokaznými hubami, až po už odumreté, vyvrátené stromy. Z okruhu okolo jazera Morské oko sa dá odbočiť na turistický chodník smerujúci k Malému Morskému oku, leží v nadmorskej výške 727 m. n. m je to druhé najzachovalejšie jazero vo Vihorlate. Jeho kolísavá vodná hladina (s hĺbkou od 2,4 do 4 metrov) zaberá plochu 0,33 ha. Napája ho jeden stály prameň, no zvláštnosťou je že toto jazierko nemá žiadny povrchový odtok. Od jazera pokračujete po hrebeni Jedlinky a dostanete sa na sedlo Tri Table odkiaľ pokračujete na Sninský kameň.

Morské oko – Sninský kameň ( panel č. 3 – 5):

Na úseku 4 km trasa prekonáva výškové rozpätie od 618 do 1005 m n. m. na nej sa dozviete aké rastlinné a živočíšne druhy žijú vo Vihorlate. Nádherný výhľad zo Sninského kameňa je neopakovateľný pohľad na okolité bučiny, krajinu v údolí Cirochy a nekončiacu Východoslovenskú nížinu.

Sninský kameň – Sninské rybníky (panel č. 5 – 7 )

Zo Sninského kameňa vedie 8 km trasa náučného chodníka k prímestskej rekreačnej časti Sninské rybníky (260 m n. m). Pri náučnom chodníku sú  panely, ktoré podávajú informácie o chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, informujú o histórii železiarstva v tomto kraji. 

Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Košický, Prešovský

Okres: Snina, Sobrance

Chránené územie: CHKO Vihorlat, PR Vihorlatský prales – lokalita Sninský kameň, jazero Morské oko

Východisko: obec Remetské Hámre, parkovisko pred Morským okom, Sninské rybníky

Trasa: 3 okruhy: 1.okruh Morské oko – okruh (panely 1- 3), 2. okruh Morské oko – Sninský kameň (panely 4-5), 3. okruh Sninský kameň – Sninské rybníky (panel 6-7)

Dĺžka: 1. okruh 4 km, 2. okruh 4 km, 3. okruh 8 km, prevýšenie 745 m. n. m

Počet zastávok: 7

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: celoročný, samoobslužný, obojsmerný, peší

Náročnosť terénu: nenáročný, 2. okruh stredne náročný

Náväznosť na turistickú značku: na niektorých úsekoch je trasa súbežná s modrou a červenou turistickou značkou

Prístup: k parkovisku pod Morským okom, odtiaľ peši cca 15 min.

 

Náučný chodník Vtáčím rajom

Prechádza územím s najväčšou sústavou rybníkov na Slovensku, ktoré je aj chráneným vtáčím územím a je jednou z najvýznamnejších vtáčích lokalít v strednej Európe. Okolie rybníkov dotvára komplex zachovalých vlhkých a mokrých lúk, ktoré sú mimoriadne bohaté na výskyt najmä vodného vtáctva. Vďaka tomu tu bolo zaznamenaných 283 druhov vtákov, medzi ktorými dominujú vodné a pri vode žijúce druhy – kačice, husi, bahniaky, čajky i dravce a spevavce. Najmä v čase jarnej migrácie sa tu zhromažďujú desaťtisíce vtákov. V apríli a máji tu skryto hniezdia desiatky druhov, pričom pre mnohé z nich sú Senianske rybníky najvýznamnejšou, dokonca jedinečnou hniezdnou lokalitou na Slovensku. Trasa NCH vedie po poľných cestách, lúkach a hrádzach odvodňovacích kanálov či potokov. Mokrade sú premostené drevenými lávkami. Terén je v suchých obdobiach nenáročný, vhodný na dlhé prechádzky. Môžete ho prejsť pešo, alebo na bicykli. Po dažďoch alebo vo vlhkých obdobiach (jeseň, skorá jar) môže byť rozbahnený a sú potrebné gumáky. Na chodníku sa nachádzajú vyhliadkové veže vhodné na pozorovanie územia a vtákov.

Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Košický,

Okres: Michalovce, Sobrance

Chránené územie: NPR Senianske rybníky

Prístup: obec Senné, obec Iňačovce, obec Blatná Polianka, obec Blatné Remety

Dĺžka:16 km, prevýšenie 102 m. n. m

Počet zastávok: 14 a 5 vyhliadkových veží

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historické

Typ chodníka: celoročný, samoobslužný, obojsmerný, peší

Náročnosť terénu: nenáročný