Návštevnosť na lokalite Morské oko v PR Vihorlatký prales v roku 2023

Návštevnosť na lokalite Morské oko v PR Vihorlatký prales v roku 2023

V roku 2023 navštívilo lokalitu Morské oko spolu 45 940 turistov, z toho bolo 1 859 cyklistov. V porovnaní s rokom 2022 počet turistov aj cyklistov mierne klesol. Vtedy prišlo na lokalitu 46 422 turistov, z čoho bolo 1 898 cyklistov, čo je pokles počtu turistov o 1,1 % a pri cyklistoch pokles o približne 2,1 %.

Najsilnejším dňom počas roka bol 5. august, lokalitu navštívilo 749 turistov. Pri cyklistoch bol najsilnejším dňom 16. júl, na lokalitu prišlo 51 cyklistov. Počas týždňa od Vianoc do Silvestra (24.12.2023 – 31.12.2023) prišlo k Morskému oku 1 728 turistov, z čoho boli aj 15 cyklisti. Najväčšia návštevnosť počas týchto dní bola 27.12.2023, kedy lokalitu navštívilo 376 turistov.

Počas letnej turistickej sezóny (LTS) v roku 2023 navštívilo lokalitu 24 727 návštevníkov, z toho 1 112 cyklistov. Oproti predošlej LTS v roku 2022 navštívilo lokalitu o 638 návštevníkov menej, pričom cyklistov bolo o 14 menej. Počas tejto LTS je pokles počtu turistov oproti minulej sezóne o 6,5 %  a u cyklistov o 1,3 %.