Pohľad na vrchol Vihorlatu

        

         Vihorlatské vrchy patria medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska. Až 90% ich územia zaberajú lesné ekosystémy, predovšetkým bukové a jedľovo-bukové lesy, kde hlavnú drevinu predstavuje buk lesný (Fagus sylvatica). Jedine na lokalite Jedlinka ešte rastie pôvodná jedľa biela (Abies alba) a smrek obyčajný (Picea abies). Je to však posledné miesto ich výskytu v celom pohorí. Nájdeme tu aj lesné porasty, ktoré sú človekom narušené len minimálne a majú charakter prírodných lesov s pralesovitou štruktúrou (okolie Morského oka, Jedlinky, Veže, Motrogonu, Sninského kameňa).

 

Vihorlatské naj:

 

  • Najvyššie položené miesto : vrchol Vihorlatu (1 076 m n.m.)
  • Najnižšie položené miesto: okraj lesa pri NPR Jovsianska hrabina (162 m n.m.)
  • Vihorlatské vrchy sú najvýchodnejšie položené slovenské vulkanické pohorie.
  • Najväčším a najkrajším sklaným bralom je Sninský kameň (1 005 m n.m.)
  • Vihorlatské vrchy patria medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska.
  • Vo Vihorlate nájdeme viacero zaujímavých a vzácnych druhov, ktoré sa vyskytujú len v rámci Vihorlatských vrchov. Jedným z najvzácnejších tunajších endemitov je kostrava ovčia vihorlatská, vstavačovec Rutheov, jediná známa lokalita na Slovensku.
  • Symbol Vihorlatu: telekia ozdobná (Telekia speciosa).
  • Najkrajšie chránené územie: jazero Morské oko, tretie najväčšie nekrasové prírodné jazero na Slovensku 

 

Jazero Morské oko zo Sninského kameňa