7. júna 2018

Otváranie studničiek vo Vihorlate – 5. ročník

Voda – čistá voda, taká dôležitá pre život človeka. Voda má pre život a funkciu organizmu absolútne nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu. Bez […]