Novinky

7. februára 2024

Vyhodnotenie súťaže “50 slov o Vihorlate”.

V roku 2023 Správa CHKO Vihorlat oslávila významné jubileum 50. výročie vzniku, v rámci tohto významného výročia sa v máji […]
1. februára 2024

Návštevnosť na lokalite Morské oko v PR Vihorlatký prales v roku 2023

V roku 2023 navštívilo lokalitu Morské oko spolu 45 940 turistov, z toho bolo 1 859 cyklistov. V porovnaní s […]
25. januára 2024

Sovy v našej územnej pôsobnosti

Koniec zimy a začiatok jari je okrem vtáčej migrácie spojený aj s vyznávaním lásky medzi vtáčími druhmi. Rovnako je tomu […]
21. decembra 2023

50. výročie Správy CHKO Vihorlat

50. výročie Správy CHKO Vihorlat Zuzana Argalášová, Správa CHKO Vihorlat Nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou sa vypína impozantné sopečné pohorie Vihorlat. […]
14. novembra 2023

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín v spolupráci s žiakmi Základnej a materskej školy v Palíne

Invázne druhy rastlín sú špecifické predstavujú na mnohých plochách v obciach pod Vihorlatom vážnu hrozbu ich odstraňovanie je častokrát veľmi náročné […]