Novinky

14. júna 2024

Pošta vydala známku „Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)“

Slovenská pošta, a.s., vydala 7. júna 2024 poštovú známku „Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)“ s nominálnou […]
4. júna 2024

Floristický minikurz na východnom Slovensku

Minulý týždeň sa vo Vihorlatských vrchoch konalo školenie k monitoringu biotopov a rastlín pre botanikov Štátnej ochrany prírody SR a […]
20. mája 2024

Vstavač purpurový (Orchis purpurea Huds.)

So začiatkom teplejších dní sme mohli pozorovať viacero veľmi pekne kvitnúcich druhov orchideí, napríklad vstavač obyčajný, vstavačovec škvrnitý, vemenník dvojlistý, […]
23. februára 2024

Výsledky tohtoročného zimného sčítania vtáctva v našej územnej pôsobnosti

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Cieľom […]
7. februára 2024

Vyhodnotenie súťaže “50 slov o Vihorlate”.

V roku 2023 Správa CHKO Vihorlat oslávila významné jubileum 50. výročie vzniku, v rámci tohto významného výročia sa v máji […]