Novinky

28. apríla 2023

Správa z výsledkov dotazníka návštevnosti PR Vihorlatský prales

Správa CHKO Vihorlat realizovala v mesiacoch október – december 2022, dotazníkový prieskum návštevnosti rezervácie Vihorlatský prales a lokalít v blízkosti rezervácie […]
4. apríla 2023

Sútaž – 50 slov o Vihorlate

V roku 2023 Správa CHKO Vihorlat oslavuje významné jubileum 50. výročie vzniku, v rámci tohto významného výročia sme pripravili pre […]
27. marca 2023

Spoznávame druhy európskeho významu v našej územnej pôsobnosti II. – Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens)

Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens) je jednoročný hydrofyt, vysoký 5 až 15 cm s poliehavou aj vzpriamenou štvorhrannou stonkou, ktorá sa […]
7. februára 2023

Zimovanie netopierov

Na území Slovenska bolo doposiaľ zistených 28 druhov netopierov, ktoré sú výlučne hmyzožravé, až na raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus), ktorý […]
23. januára 2023

Návštevnosť lokality Morské oko v roku 2022

   Po roku je čas znova bilancovať turistickú sezónu na lokalite Morské oko, ktorá je súčasťou Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. […]