Vyhodnotenie súťaže “50 slov o Vihorlate”.

Vyhodnotenie súťaže “50 slov o Vihorlate”.

V roku 2023 Správa CHKO Vihorlat oslávila významné jubileum 50. výročie vzniku, v rámci tohto významného výročia sa v máji 2023 vyhlásila pre žiakov základných a stredných škôl v okrese Michalovce a Sobrance literárna súťaž  – „50 slov o Vihorlate“. Náročnú úlohu zvládlo niekoľko škôl a do súťaže zaslali svoje práce žiaci základných škôl len z okresu Michalovce.

Do súťaže sa zapojili:

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín, Základná škola s materskou školou Trhovište, Základná škola Jána Švermu Michalovce, Základná škola Pavla Horova Michalovce.

Zoznam ocenených žiakov :

1.kategória

 1. miesto
 • Peter Boszorményi, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín,

2.kategória

1. miesto

 • Martin Andrašov, Základná škola Pavla Horova Michalovce
 • Laura Popjaková, Základná škola Pavla Horova Michalovce

2. miesto

 • Ella Vargová, Základná škola Pavla Horova Michalovce
 • Nela Ondičová, Základná škola Pavla Horova Michalovce
 • Sofia Ivanová,  Základná škola Jána Švermu Michalovce

3.miesto

 • Adam Švenk, Základná škola Pavla Horova Michalovce
 • Vivien Lengzelová, Základná škola s materskou školou Trhovište
 • Erik Kuba, Základná škola s materskou školou Trhovište

Špeciálna cena

 • Marek Kešeľ, Základná škola s materskou školou Trhovište

V rámci projektu realizovaného mestom Michalovce –  Environmentálne aktivity pre deti mesta Michalovce „Spoznávaj svoj okres„ financovaného Environmentálnym fondom v rámci Programu ochrany prírody 2023 sa vytlačila zbierka všetkých 69- timi doručených básni. V knižnom titule vytlačenom na recyklovanom papieri sú zároveň ilustrácie z vihorlatskej prírody a živočíchov Vihorlatu od nášho strážcu Martina Riníka a jeho brata Jána Riníka.

Vyhodnotenie súťaže v júni 2023 v Zemplínskom múzeu Michalovce

Zbierka básni žiakov zapojených v súťaži

 

Ukážka básne z knižnej publikácie

Ukážka básne z knižnej publikácie

 

Ukážka básne z knižnej publikácie

 

Ukážka básne z knižnej publikácie

 

Ukážka básne z knižnej publikácie