Otváranie studničiek vo Vihorlate – 5. ročník

Otváranie studničiek vo Vihorlate – 5. ročník

Voda – čistá voda, taká dôležitá pre život človeka. Voda má pre život a funkciu organizmu absolútne nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu. Bez vody by neexistoval život. Tradícia čistenia studničiek je veľmi stará, a preto sme sa ju rozhodli obnoviť aj v našom regióne. Zemplínske osvetové stredisko, Chránená krajinná oblasť Vihorlat, Základná škola Jovsa a obec Jovsa zorganizovali už 5. ročník otvárania studničiek.

 „Je dobré, že sa obnovujú staré zvyky a tradície. Ale ešte lepšie by bolo, keby si každú studničku vzal niekto pod patronát a staral sa o ňu, naša škola sa stará o studničku počas celého roka povedala riaditeľka školy v Jovse Katarína Kereštanová. „Myšlienka otvárania studničiek nás veľmi nadchla, sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme šíriť tradície a zvyky, ktoré sú už pre mnohých zabudnuté. Hlavným poslaním podujatia je vštepiť deťom pocit zodpovednosti za udržanie čistoty pramenitej vody, prebudiť v nich lásku k prírode a k životnému prostrediu.

Obec Jovsa je známa svojimi minerálnymi prameňmi. V dedine sa nachádzajú dva prírodné pramene. Prameň pri národnej prírodnej rezervácií Jovsianska hrabina miestni obyvatelia nazývajú vajcovka alebo šmerdzaca voda. Jeho účinky sú overené dlhoročným využívaním miestnymi obyvateľmi ako aj turistami zo širokého okolia. Tento prameň pramení z hĺbky 400 metrov. Má charakteristický zápach. V minulosti bola Jovsa známa ako kúpeľné sídlo s viacerými minerálnymi prameňmi. Kúpele navštevovali len bohatí ľudia až z Prešporku. Počas 2. svetovej vojny boli kúpele vypálené.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/jovsa-ziaci-zakladnej-skoly-otvorili/42510-clanok.html