20. mája 2024

Vstavač purpurový (Orchis purpurea Huds.)

So začiatkom teplejších dní sme mohli pozorovať viacero veľmi pekne kvitnúcich druhov orchideí, napríklad vstavač obyčajný, vstavačovec škvrnitý, vemenník dvojlistý, […]
23. februára 2024

Výsledky tohtoročného zimného sčítania vtáctva v našej územnej pôsobnosti

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Cieľom […]
7. februára 2024

Vyhodnotenie súťaže “50 slov o Vihorlate”.

V roku 2023 Správa CHKO Vihorlat oslávila významné jubileum 50. výročie vzniku, v rámci tohto významného výročia sa v máji […]
1. februára 2024

Návštevnosť na lokalite Morské oko v PR Vihorlatký prales v roku 2023

V roku 2023 navštívilo lokalitu Morské oko spolu 45 940 turistov, z toho bolo 1 859 cyklistov. V porovnaní s […]
25. januára 2024

Sovy v našej územnej pôsobnosti

Koniec zimy a začiatok jari je okrem vtáčej migrácie spojený aj s vyznávaním lásky medzi vtáčími druhmi. Rovnako je tomu […]