Zlepšujeme hniezdne možnosti pre vodnára potočného

Zlepšujeme hniezdne možnosti pre vodnára potočného

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) je jediným vtákov z čeľade Cinclidae vyskytujúcim sa v území Vihorlatských vrchov. Obýva prevažne väčšie rýchlo tečúce potoky, kde pravidelne hniezdi. Pozdĺž potokov je dostatok vyčnievajúcich skál a hlbších tíšin. Vodnára potočného a trasochvosta horského sme začali mapovať v roku 2015. Výskum sa realizoval na vybraných úsekoch tokov Okna, Jovsiansky potok, Krivec, Čremošná, Barlahov a Porubský potok. Na nich majú vodnáre dostatok miesta na hniezdenie, kde prevažne využívajú stavby mostov a murovaných stien v blízkosti nich. Na všetkých spomínaných tokoch sme prítomnosť vodnára potočného a trasochvosta horského potvrdili. Pri dostatočne dlhom úseku, ktorý tečie v lesnom prostredí, hniezdi na jednom toku aj viac párov (potok Okna, Jovsiansky potok). Zaujímavosťou bolo na potoku Okna obsadenie mostov na úseku dlhom 12 km, kde sa striedali pod mostami vodnár potočný a trasochvost horský. Na tomto toku sa pod každým mostom, kde mali druhy možnosť postaviť hniezdo, zaznamenalo hniezdenie.

Od roku 2016 vešiame vo Vihorlatských vrchoch, pre vodnára potočného búdky, inštalujeme ich zásadne tam, kde vodnár nemá inú možnosť k zahniezdeniu. Inštalovali sme ich pri vodných tokoch, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti správy CHKO Vihorlat (Okna, Jovsiansky potok, Porubský potok, Rybnička, Kamenný potok, Žiarovnica, Barlahov, Bystrá, Tomášovský potok a mnohé iné ). Počas 4 rokov sa nám podarilo vyvesiť 53 búdok, zavesili sme ich prevažne pod mosty, vždy na ich stropy nad vodným tokom. Zopár búdok nám však časom na niektorých lokalitách niekto zničil, no tam, kde búdky ostali plnia každý rok svoju funkciu.

Vodnár potočný (Cinclus cinclus)

Obsadená búdka s mladými vodnármi. (Kontrola obsadenosti marec 2020)

Vyvesená a obsadená búdka pod mostom

Vyvesená a obsadená búdka pod mostom

Prirodzené machové hniezdo vodnára pod mostom

Búdky rád obsadzuje aj trasochvost horský

 

Obsadená búdka vodnárom