Zber cesnaku medvedieho v NPR Jovsianska hrabina

Zber cesnaku medvedieho v NPR Jovsianska hrabina

Začína obdobie zberu cesnaku medvedieho. Natrhať si cesnak medvedí je dovolené, ale musíte si dať pozor, aby sa nenachádzal v chránenom území s 3. až 5. stupňom ochrany. Každé chránené územie je v teréne označené a je potrebné v ňom chodiť po vyznačených trasách. Každý, kto má záujem zbierať pre osobnú potrebu jarné kvety, by sa mal vopred informovať a ubezpečiť, na akom území tak chce urobiť a či je tam takáto činnosť dovolená.

Jovsianska hrabina, bola v roku 1953 vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu, rozprestiera sa na rozlohe približne 260 hektárov, predstavuje dubovo-hrabový karpatský les s množstvom iných vzácnych chránených rastlín národného aj európskeho významu. Na miestach, ktoré sú často zaplavované vodou, má svoj najvýchodnejší výskyt napr. subatlantický druh – ostrica hrebienkatá. Medzi ďalšie významnejšie druhy v území patrí kosatec trávolistý, prilbica moldavská, valdštajnka kuklíková, korunkovka strakatá, ale aj vzácny východokarpatský endemit hrachor hladký.

Pre každoročne sa opakujúci problém so zberom cesnaku medvedieho v NPR Jovsianska hrabina, správa CHKO Vihorlat v tomto období vykonáva zvýšené kontroly chráneného územia. Za nezákonné natrhanie medvedieho cesnaku v treťom až piatom stupni ochrany hrozí previnilcovi pokuta. V iných oblastiach s nižším stupňom ochrany alebo v záhradách, lúkach, lesoch či hájoch bez stupňa ochrany je zber medvedieho cesnaku povolený.