Záchrana mláďaťa orla kráľovského

Záchrana mláďaťa orla kráľovského

Orol kráľovský dospelý jedinec Foto: Štefan Danko

     Orol kráľovský je našim tretím najväčším dravcom. Vďaka prísnej ochrane jeho početnosť za posledné roky na Slovensku mierne stúpla a dosiahla priaznivý stav – okolo 80 hniezdiacich párov, pričom podstatná časť populácie hniezdi práve na východnom Slovensku. Je teda neodmysliteľnou súčasťou Východoslovenskej nížiny a patrí medzi vrcholových predátorov s dôležitým významom v našich karpatských ekosystémoch. V prírode nemá prakticky prirodzených nepriateľov okrem človeka. Najdôležitejšími negatívnymi faktormi spôsobujúcimi neúspešnosť hniezdenia sú padanie hniezd v dôsledku ich zlej stavby orlami, alebo sú zhodené silnými víchricami. Veľkým rizikom je ubúdanie vhodných lokalít na hniezdenie a potravných zdrojov v dôsledku pretvárania krajiny, vyrušovanie v čase inkubácie a tiež priame prenasledovanie (otravy, odstrely), ktoré sa však na východnom Slovensku našťastie neuskutočňujú. Orly kráľovské sa tiež stávajú obeťami zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch.

     Pri kontrole hniezda strážcom správy CHKO Vihorlat sa zistilo, že na monitorovanej lokalite došlo k spadnutiu hniezda. Počas posledných návštev sa v hniezde zaznamenali dve mláďatá. Po príchode na lokalitu sa nášlo len jedno mláďa a ani po intenzívnom prehľadávaní územia sa druhý jedinec nenašiel. Zachránené mláďa bolo spadnuté v neďalekých krovinách. Pre mladé orlíča, ktoré dostalo meno Jonatán sme začali vyrábať náhradné hniezdo. Upravilo sa staré spadnuté hniezdo, ktoré spadlo na konáre nižšie a nainštalovalo sa naň náhradné hniezdo. Mláďa sa doložilo do nového hniezda a rodičia ho hneď zaregistrovali. Po kontrole na druhý deň sa potvrdilo, že rodičia mláďa kŕmia.

Zuzana Argalášová

 

Ďakujeme za pomoc chlapcom s SOS/BirdLife  – M. Harčar,  P. Chrašť,  M. Repel, T. Ličak  a  Ľ. Englerovi zo Záchrannej stanice Sečovce 

Dve mladé jedince v monitorovanom hniezde (jún 2019)

Zachránené orlíča, z krovín v blízkosti hniezda

Inštalácia náhradného hniezda

Inštalácia náhradného hniezda

Inštalácia náhradného hniezda

Doloženie Jonatána do nového náhradného hniezda

Doložené mláďa v novom náhradnom hniezde

Mladý orol Jonatán v novom náhradnom hniezde