Ťažký život stromov na dedinách

     Mrzačenie stromov alebo podľa mnohých ošetrovací rez je veľký problém v mestách a obciach nielen na Zemplíne. Jeho príčinou je prevažne neznalosť o ošetrovaní stromov. Všade Vám povedia, že takýmto rezom príde k zmladeniu stromov, že strom neuhynie, veď na ňom vyrašia nové konáre. S takýmto neodborným ošetrovaním stromov sa stretávame na Zemplíne každoročne, tohto roku boli “okrášlené” brezy pri cintoríne v obci neďaleko Michaloviec.

Dekapitácia znamená zoťatie hlavy, prípadne odstránenie z funkcie. V praxi sa tento pojem ujal aj na neselektívny orez celej koruny stromu, vrátane kostrových konárov na kypte, pričom sa nerešpektuje architektúra a habitus stromov, jeho funkcie v krajine, jeho zdravotný stav ani jeho perspektíva na stanovišti.

Dekapitácia sa v súčasnosti veľmi ujala pri ošetrovaní stromov. Staršie stromy, v mnohých prípadoch zdravé jedince, ničia neodborné orezy konárov. Majitelia stromov namiesto odborného posúdenia a ošetrenia alebo redukcie koruny pristupujú k radikálnemu riešeniu.

V skutočnosti sa dekapitované stromy stávajú problémové až po tomto zákroku. V prípade ak zákrok prežijú. Žiaden strom totiž nemá šancu zahojiť niekoľko desiatok centimetrov veľké rezné rany skôr, než ho cez ne napadnú drevokazné huby. Strom navyše na takéto radikálne orezanie reaguje nekontrolovateľnou výmladnosťou, ktorou si chce nahradiť stratenú listovú plochu potrebnú na výživu stromu. Tvorba novej koruny však strom veľmi vyčerpáva, a pokiaľ strom nemá dostatok energetických zásob na tvorbu nových výhonov, dochádza k úhynu stromu.

Vo väčšine prípadov dekapitácia znamená urýchlenie konca životnosti stromu. Zhoršuje sa stabilita sekundárnej koruny so zvyšujúcim sa objemom a výškou náhradných výhonkov novo vytvorenej koruny. Oslabený a poškodený strom zároveň láka drevokazný hmyz a jeho vývojové štádia, ktoré tieto procesy urýchľujú.

Dekapitácia stromov je porušením zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý zakazuje stromy poškodzovať a ničiť.

Chápeme, že mnohé stromy boli v minulosti v obciach a mestách vysadené mnohokrát nelogicky a ak strom ohrozuje majetok, nemôže sa brániť v jeho výrube, no vo veľa prípadoch sú výruby neopodstatnené. V súčasnosti začínajú byť stromy v intraviláne problém – na jednej strane všetci chceme mať v meste a obciach zeleň, na druhej strane stromy rastú, a zrazu začínajú byť problém z dôvodov, že nie je dobre vidieť obecný úrad, kostol, padá z toho veľa lístia atď…….

     Mnoho ľudí si neuvedomuje, že stromy nie sú obilie, kým vyrastú, trvá to aj desiatky rokov. Sú útočiskom pre mnohé druhy vtáctva a množstvo ďalších organizmov. Listová plocha filtruje prach zo vzduchu, zvlhčuje ho, zatieňuje rozpálené mesto, po odstránení stromov sa plocha prehrieva, mikroklíma v danej lokalite je zničená. Priemerná teplota stúpa aj o niekoľko stupňov. Ekologická funkcia dospelého zdravého stromu sa len ťažko dá nahradiť.

“Skrášľujúci orez briez v obci neďaleko Michaloviec”

“Skrášľujúci orez líp v obci v okrese Sobrance”

Lipy sa už z toho nespamätali a poslúžili po sťatí hlavy aspoň bocianom ako odpočívadlo