Sucho v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky

Sucho v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky

Deficit zrážok a vysoké teploty sa negatívne podpísali aj na stave Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky, ktorá sa z nádhernej mokrade zmenila na vysušenú krajinu. Aj keď pohľad na mokraď v takomto stave pôsobí dosť deprimujúco faktom je, že sucho sa naplno prejavilo až koncom hniezdneho obdobia a negatívne faktory spojené s poklesom vodnej hladiny a postupným vysychaním nestihli ovplyvniť hniezdiacu populáciu. Treba si však uvedomiť, že podobná a možno aj horšia situácia môže nastať kedykoľvek v blízkej budúcnosti, možno aj opakovane v krátkom časovom slede, čo by malo negatívny dopad na hniezdnu populáciu, hlavne, ak by k tomu došlo počas inkubácie.

Toto by malo byť pre nás akýmsi mementom, alebo zdvihnutým varovným prstom do budúcnosti: Pozor – voda je základ života, kde sa tratí voda, mizne život.