Sadili sme stromy k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku

Sadili sme stromy k storočnici štátnej ochrany prírody na Slovensku

       V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. História štátnej ochrany prírody sa začala písať 20. októbra 1919, kedy československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár podpísal nariadenie pre vznik Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, ktorého súčasťou boli aj prírodné pamiatky. Spolužitie štátnej ochrany prírody s pamiatkovou starostlivosťou trvalo až do roku 1981, kedy sa štátna ochrana prírody osamostatnila. Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR o štátnej ochrane prírody. Ďalším dôležitým medzníkom je ustanovenie národných parkov na Slovensku. Prvým bol Tatranský národný park vyhlásený v roku 1948, ku ktorému sa postupne pridalo ďalších 8 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku.

     Sériu osláv tohto významného jubilea odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20482.

„100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku prinieslo bez pochyby množstvo pozitívnych krokov pri ochrane nášho najväčšieho bohatstva, ktorým je príroda. Či už išlo o ochranu vzácnych druhov živočíchov, rastlín alebo ich biotopov,“ povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda.

     Stromy sadia aj všetky naše Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí. My sme si na sadenie stromov vybrali pôvodné druhy drevín: lipu malolistú, javor horský, dub letný a dub zimný. Dub zimný a letný sme sa rozhodli zasadiť v historickom parku mesta Michalovce tzv. Kerte, v spolupráci s mestom Michalovce a Okresným úradom ŽP Michalovce. Na pomoc nám prišli aj žiaci z Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach. V rámci toho vyzbierali odpadky a pomohli namaľovať lavičky na nábreží Laborca. Lipu a javor sme sadili v Zemplínskom múzeu v súlade s koncepciou výsadby drevín v areáli múzea.

     Medzi ďalšie podujatia v rámci osláv okrúhleho jubilea bude patriť odborná konferencia zameraná na históriu ochrany prírody a jej výzvy do ďalších rokov, vydanie pamätnej bankovky a mince, vydanie odbornej publikácie, viaceré vzdelávacie a osvetové akcie a výstavy pre deti aj dospelých. V rámci celého Slovenska budú realizované aj aktivity v prírode zamerané na zlepšenie stavu v konkrétnych vzácnych lokalitách.

Viac o historickom parku “Kerte” sa dočítate:

https://www.historiamichaloviec.eu/h-michalovce/h-m-z-pera-vyskumnika/140-historicky-park-tzv-kerta

 

 

Dub zimný v parku “Kerta “

Sadenie dubov v “Kerte”

Žiaci z Spojenej školy obchodu a služieb

Natieranie lavičiek na nábreží Laborca

 

Zuzana Argalášová, Správa CHKO Vihorlat