Prírodné divadlo na Senianskych rybníkoch

Prírodné divadlo na Senianskych rybníkoch

Predzvesťou blížiacej sa zimy na Zemplíne je každoročne aj prílet tisícok husí zo Sibíri. Na Senianskych rybníkoch kolegovia z SOS/BirdLife Slovensko zaznamenali rekordný počet, ktorý odhadli až na 37.000 !, čo nemá na Slovensku obdobu.

Prezeraním kŕdľov v teréne a neskôr aj stoviek fotografií sa podarilo medzi dominujúcimi husami bieločelými pozorovať stovky husí divých, nájsť aj niekoľko jedincov husí tundrových (siatinných), ale aj 9 veľmi vzácnych bernikiel červenokrkých a jednu v našich podmienkach extrémne zriedkavú hus malú.

S nástupom zimy sa počty zimujúcich vtákov na Zemplíne výraznejšie preriedia a odletia za teplejším počasím smerom na juhozápad, preto ak chcete vidieť toto prírodné divadlo, oplatí sa prísť na Senianske rybníky.

Prírodné divadlo na Senianskych rybníkoch (foto: Ľubomír Hrinko)

 

V kŕdľoch dominujú husi bieločelé (Anser albifrons) (foto: Ľubomír Hrinko)

 

Hus divá (Anser anser) (foto: Ľubomír Hrinko)

 

Hus malá (Anser erythropus) zvýraznená v červenom krúžku (foto: Matúš Harčar)

 

Bernikla červenokrká (Branta ruficollis ) zvýraznená v červenom krúžku (foto: Matúš Harčar)

 

Bernikla červenokrká (Branta ruficollis) (foto: Matúš Harčar)

V kŕdľoch dominujú husi bieločelé (Anser albifrons) (foto: Ľubomír Hrinko)

 

Monitoring vtáctva a ochrana biotopov vodných vtákov v CHVÚ Senianske rybníky je realizovaná s podporou projektu LIFE  

“Obnova biotopov a ochrana vtáctva CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku”