Prírodná pamiatka Sninský kameň nie je táborisko

Prírodná pamiatka Sninský kameň nie je táborisko

Okolie Morského oka s výstupom na Sninský kameň patrí k najatraktívnejším miestam, ktoré mnohí počas letnej turistickej sezóny navštívia. Turisti prichádzajúci na túru si chcú v prírode posedieť pri ohníku a aj niečo opiecť, väčšinou vyhľadajú miesta, ktoré sú už vytvorené predošlými turistami a ignorujú to, že sú v chránenom území. Naša legislatíva zakladanie ohňa v lese a päťdesiat metrov od porastu zakazuje plošne, výnimkou sú len vybudované a oficiálne označené ohniská. Vo voľnej prírode od 3. stupňa ochrany, teda na území národných parkov, prírodných rezervácií či chránených areálov, je zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb taktiež zakázané. Rovnako je od tohto stupňa ochrany zakázané stanovať a táboriť. Prespať sa však dá na špeciálne vyhradených miestach, o ktorých sa návštevníci dozvedia aj z informačných tabúľ. Ohniská, ktoré sa nachádzajú v území s vyšším stupňom ochrany sú povolené a označené výnimkou MŽP SR. Jediné povolené ohnisko výnimkou MŽP SR v okolí Morského oka je pri chate patriacej Lesom SR š.p. Ostatné ohniská, ktoré vznikajú na vrchole Sninského kameňa, vrchole Vihorlatu a v okolí jazera Morské oko sú nelegálne.

Pri kontrole územia prírodnej pamiatky Sninský kameň boli znova nájdené nelegálne ohniská. Vrcholom neúcty voči prírode sú ohniská na samotnom vrchole Sninského kameňa alebo na chodníku pred vstupom na vrchol. Tie likvidujú strážcovia každoročne, žiaľ aj tohto roku sa situácia opakovala. Nebezpečné je zakladať oheň tam, kde to nie je povolené. Niekedy stačí málo k tomu aby vznikol požiar, ktorý sa môže rozšíriť a to môže mať za následok vysoké škody. Naposledy kvôli nezodpovednému správaniu sa návštevníkov v roku 2015 zhorela na Sninskom kameni časť vegetácie.

Možno sa mnohým zdá, že je v našich chránených územiach veľa obmedzení. No ak chceme našu prírodu aspoň trochu chrániť a zachovať pre ďalšie generácie, tak dodržanie týchto základných pravidiel je to najmenej, čo každý z nás môže pre ňu urobiť.

Prírodná pamiatka Sninský kameň

Vyhlásená:                1982

Výmera:                     5,59 ha z toho skalné plošiny 1,62 ha.

Katastrálne územie: Valaškovce – sever

Nadmorská výška:   1 005 m n.m.

Stupeň ochrany:       4 st.

Sninský kameň patrí medzi najkrajšie prírodne útvary v celom pohorí Vihorlat. Predstavuje morfologicky výrazný skalný hrebeň s dvoma vrcholovými plošinami. Jedná sa o zvyšky lávového prúdu, ktorý je budovaný andezitmi s doskovitou odlučnosťou a vypína sa nad okolité bukové lesy takmer kolmými stenami do výšky cca 15 až 20 m.

Zo západnej plošiny je prekrásny výhľad na sever a západ – najmä na mesto Snina a hlavný hrebeň Vihorlatu. Z východnej plošiny je zase prekrásny pohľad na východ a juh: na jazero – Morské oko, hraničný hrebeň Popričného aj Východoslovenskú nížinu.

Text a foto.: Z. Argalášová, archív Správy CHKO Vihorlat

 

Ohniská na vrchole Sninského kameňa

Ohnisko v rezervácií Sninský kameň

Ohnisko na chodníku pred železným schodiskom na vrchol Sninského kameňa

Požiar na vrchole Sninského kameňa v roku 2015

Historický záznam z roku 1978, keď Sninský kameň nebol vyhlásený ako chránené územie

Výhľad zo Sninského kameňa na okolité bučiny Vihorlatu

PP Sninský kameň s výhľadom na okolitú krajinu