Poznávacia prednáška pri jazere Morské oko

Poznávacia prednáška pri jazere Morské oko

Ak sa vyberiete túto sobotu 15.07.2023 na výlet k jazeru Morské oko o 13.00 Vás pri hrádzi jazera Morské oko budeme čakať spolu s historikom Martinom Molnárom.

Poznávacia prednáška o histórií Morského oka, grófskych rodoch, unikátnej lesnej železnici a tajomstvách bukových pralesov v okolí Morského s krátkou zastávkou v našom infocentre.

Pri exteriérovej prírodovednej učebni si môžete pozrieť výstavu starých fotografií Morského oka.

Tlač výstavy bola financovaná Environmentálnym fondom v rámci POP 2022, Projekt: PR Vihorlatský prales – karpatské bučiny – premeny v čase

Prednáška 2 CHKO Vihorlat