Pocitový chodník a knižnica na školskom dvore

Pocitový chodník a knižnica na školskom dvore

     Cirkevná základná škola sv. Michala v Michalovciach realizovala projekt “Knižnica na školskom dvore a pocitový chodník”. V átriu školy sa vybudoval priestor pre vzdelávanie deti mimo tried. Zároveň sa vytvorili v areály školy miesta nielen pre edukáciu, ale i pre oddych a relax. Zapojené do tvorby pocitového chodníka, výsadby a starostlivosti o záhradu boli aj deti.

Projektom sa podarilo vytvoriť pocitový chodník v átriu školy, vysadiť stromy a živý plot z vtáčieho zobu na školskom dvore. V rámci projektu sme aj my prispeli svojimi nápadmi. Osadili sme lavičky, informačnú tabuľu, lesnú knižnicu a na školskom dvore vysadili stromčeky javora horského.

Text a foto: Správa CHKO Vihorlat, PaedDr. Lenka Dzurjová, CZŠ Michalovce

Fotografie z realizácie projektu, kde hlavne deti prispeli k zveľadeniu areálu školy.

 

 

Reportáž Televízia Mistral, začiatok reportáže  čas  – 15.25