OSLÁVILI SME STREDOEURÓPSKY DEŇ STROMOV

OSLÁVILI SME STREDOEURÓPSKY DEŇ STROMOV

Tradícia Dňa stromov vznikla v 19. storočí na podnet novinára J. Sterlinga Mortona v americkom štáte Nebraska, ktorý presadzoval teóriu, že pre celkové zlepšenie klímy je nevyhnutná prítomnosť stromov. Nezostal však len pri písaní článkov s touto tematikou, ale vyzval občanov, aby sa 4. januára 1872 zapojili do Dňa stromov vysadením stromčekov vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci jeho iniciatívy vysadili v Nebraske viac ako jeden miliónov stromov.

Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromov rozšírila do celého sveta. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život a spoločne ich vysádzali.

My sme sa rozhodli osláviť Deň stromov spolu s žiakmi zo základnej školy v Blatných Remetách. Pripomenuli sme si aké stromy môžeme vidieť v lese, v našom okolí a podľa čoho ich spoznáme. Žiaci určovali stromy podľa listov, plodov, šišiek a v areáli školy si niekoľko stromov vysadili.

 

Admin: Správa CHKO Vihorlat