Nová alej pri Laborci v Michalovciach

Nová alej pri Laborci v Michalovciach

Podpora v minulom roku nás presvedčila, aby sme v aktivite vysádzania stromov v meste Michalovce pokračovali a rozhodli sme sa pomôcť vysadiť ďalšiu alej.

Podujatie v rámci projektu „Zasaď v meste svoj strom“ realizovalo Občianske združenie Telekia v spolupráci so Správou CHKO Vihorlat. Lokalita bola vybraná s pomocou mesta a projekt bol podporený Mestom Michalovce.

Na brehu Laborca pribudla ďalšia javorovo – dubová alej a ďalšie stromy sa vysadili na ulici J. Murgaša.  Alej bola vysádzaná na jar, no kedže leto bolo veľmi suché a nepršalo, výsadba sa zopakovala na jeseň a vyschnuté sadenice sa doplnili novými. Zároveň sa obnovili drevené opory pri stromčekoch, ktoré niekto počas leta zničil.

Každá plocha v meste pokrytá kríkmi alebo stromami má nenahraditeľný význam. Vedecky je dokázané, že vhodná zeleň dokáže o niekoľko stupňov znížiť teplotu. Prioritne sa jedná o stromy a kríky vysadené vo väčších parkoch, či usporiadané v stromoradiach.