Nelegálne ohniská v PP Malé Morské oko a NPR Vihorlat

Nelegálne ohniská v PP Malé Morské oko a NPR Vihorlat

Aj napriek tomu, že nedávno sám minister životného prostredia Ján Budaj upozorňoval na dodržiavanie zákazu pálenia odpadu, porastov či trávy a zakladania ohnísk v lesoch. Tento zákaz sa v chránených územiach vo Vihorlate nedodržiava.

Naša legislatíva zakladanie ohňa v lese a päťdesiat metrov od porastu zakazuje plošne, výnimkou sú len vybudované a oficiálne označené ohniská. Vo voľnej prírode od 3. stupňa ochrany, teda na území národných parkov, prírodných rezervácií či chránených areálov, je zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb taktiež zakázané. Ohniská, ktoré sa nachádzajú v území s vyšším stupňom ochrany sú povolené a označené výnimkou MŽP SR. Jediné povolené ohnisko výnimkou MŽP SR v okolí Morského oka je pri chate patriacej Lesom SR š.p. Ostatné ohniská, ktoré vznikajú na vrchole Sninského kameňa, vrchole Vihorlatu a v okolí jazera Morské oko sú nelegálne. Ak zbadáte v chránenom území zakladanie ohňa upozorňujte turistov/návštevníkov na dodržiavanie tohto zákazu.

Za zakladanie ohňa v území s 3. a vyšším stupňom ochrany hrozí pokuta:

Fyzické osoby do 3 320 eur

Právnické osoby do 9 959 eur

Pri kontrole chránených území PP Malé Morské oko a NPR Vihorlat bolo zistené nedodržiavanie zákazu zakladania ohňa v chránenom území. Niekoľko ohnísk sa nachádzalo v lesnom poraste v samotných rezerváciách.

Nelegálne ohnisko v PP Malé Morské oko

Ďalšie nelegálne ohnisko v PP Malé Morské oko

Ohnisko v NPR Vihorlat

https://www.facebook.com/minzp.sk/videos/2621241104816749/