Návštevnosť pri jazere Morské oko v letnej turistickej sezóne 2023

Návštevnosť pri jazere Morské oko v letnej turistickej sezóne 2023

Nadišiel čas, bilancovania letnej turistickej sezóny (LTS) 2023 na lokalite Morské oko v PR Vihorlatský prales.

Počas tohtoročnej LTS navštívilo lokalitu pri jazere Morské oko spolu 24 727 turistov.

Z toho bolo 23 615 peších a 1 112 cyklistov. Oproti predošlému roku je mierny pokles návštevnosti, celkovo o 638 návštevníkov. Pri peších je pokles o 624 (6,5%) a pri cyklistoch je pokles o 14 (1,3%). Najviac turistov prišlo na lokalitu  5. augusta a to 749. Najviac cyklistov prišlo na lokalitu 16. júla a to 51.

Celkovo môžme zhodnotiť, že počty peších turistov a cyklistov (pandémia 2020 – 2021: zaznamenaná rekordná návštevnosť), počas LTS v rokoch 2022, 2023 mierne klesli.