Návštevnosť NPR Morské oko v roku 2019

Návštevnosť NPR Morské oko v roku 2019

Počas roka 2019 zavítalo do územia Vihorlatských vrchov k jazeru Morské oko   45 279  návštevníkov. V porovnaní s rokom 2018 počet návštevníkov v území výrazne stúpol, aj cyklistov zavítalo do územia viac.

Morské oko patrí k najviac navštevovaným prírodným lokalitám na východe Slovenska. Zároveň je aj východiskom pre mnoho túr a návštev do chránených území vo Vihorlatských vrchoch.

V apríli 2016 Správa CHKO Vihorlat nainštalovala automatický sčítač cyklistov a chodcov, ktorý zaznamenáva počty a smer pohybu peších a cyklistov s elimináciou áut.

V roku 2019 navštívilo Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko spolu 45 279 návštevníkov, z toho bolo 1 903 cyklistov. Počas letnej turistickej sezóny (LTS) navštívilo lokalitu 28 523 návštevníkov, z toho 1 171 cyklistov. Oproti predošlému roku navštívilo lokalitu o 3 749 návštevníkov viac, pričom cyklistov bolo o 71 viac.

Najsilnejším dňom počas roka bol 21. apríl (veľkonočná nedeľa), keď Morské oko navštívilo 862 návštevníkov, z toho bolo 27 cyklistov. Najsilnejším dňom počas letnej turistickej sezóny bol 10. august (sobota) – 742 návštevníkov, z toho bolo 35 cyklistov. Najviac cyklistov prišlo na lokalitu 1. júna (sobota)  – 61 a počas letnej turistickej sezóny  to bol 5. júl (piatok)18. august (nedeľa), keď lokalitu navštívilo zhodne po 38 cyklistov.

Najnavštevovanejšou hodinou počas roka cez pracovné dni bola pre turistov 11. hodina a pre cyklistov 12. hodina. Cez víkendy to bola 16. hodina pre turistov a 12. hodina pre cyklistov. Počas LTS prichádzali počas pracovných dní turisti najčastejšie o 11. hodine, cyklisti o 13. hodine. Cez víkendy  turisti o 16. hodine a cyklisti o 12. hodine.

Foto: Archív Správy CHKO Vihorlat