Návštevnosť NPR Morské oko počas letnej turistickej sezóny 2018

Návštevnosť NPR Morské oko počas letnej turistickej sezóny 2018

Morské oko patrí k lokalitám, ktoré sú každoročne navštevované množstvom turistov a cyklistov nielen zo Slovenska. Je aj východiskom na mnoho túr vo Vihorlate a návštevu dvoch zaujímavých náučných chodníkoch prechádzajúcich bučinami Vihorlatu.

Správa CHKO Vihorlat nainštalovala v apríl 2016 automatický sčítač cyklistov a chodcov, ktorý zaznamenáva počty a smer pohybu peších a cyklistov s elimináciou áut. Od roku 2016 vieme presne koľko turistov a cyklistov prichádza na toto turisticky atraktívne územie. Tohtoročná letná sezóna bola oproti minuloročnej troška slabšia v roku 2017 prišlo na toto územie 28 000 návštevníkov.

V tohtoročnej letnej turistickej sezóne prišlo na Morské oko 26 000 návštevníkov z toho cyklistov bolo 1 260.

Najsilnejší deň počas sezóny bola streda 5.7.2018 (štátny sviatok) kedy prišlo 1 507 ľudí.

V mesiacoch júl a august prichádzalo k rezervácii najviac ľudí v sobotu a nedeľu v popoludňajších hodinách medzi 13.00 a 17.00 h.

 

“Sčítač inštalovalo Združenie Jantárová cesta, ktoré na Slovensku distribuuje francúzske sčítače Eco-Counters. Realizácia sčítača bola financovaná v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ Švajčiarskym finančným mechanizmom“.”