Návštevnosť lokality Morské oko v roku 2022

Návštevnosť lokality Morské oko v roku 2022

   Po roku je čas znova bilancovať turistickú sezónu na lokalite Morské oko, ktorá je súčasťou Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. V roku 2022 navštívilo lokalitu Morské oko 46 422 turistov, z toho 1 898 cyklistov. V porovnaní s rokom 2021 je to pokles o 28 % a pri cyklistoch pokles o 9 %. Návštevnosť lokality sa vrátila na úroveň pred rokom 2019 vtedy lokalitu navštívilo 45 279 návštevníkov, počas rokov 2020 a 2021 boli čísla návštevnosti cez 60 tis. návštevníkov ročne.

   Najnavštevovanejší deň počas celého roka bol 7. august, kedy lokalitu navštívilo 778 turistov, z čoho bolo 29 cyklistov. Zaujímavosťou je 8. február, tento deň lokalitu nenavštívil nikto. Najviac cyklistov prišlo na lokalitu 8. júna a to 55. Najviac turistov prišlo na lokalitu v týždni od 1.8.2022 do 7.8.2022, kedy lokalitu navštívilo 2 860 turistov. Najmenšia návštevnosť bola v týždni od 5.12.2022 do 11.12.2022 lokalitu navštívilo 62 turistov.

   Počas letnej turistickej sezóny 2022 navštívilo lokalitu Morské oko 25 365 turistov. Z nich bolo 1 126 cyklistov. Oproti roku 2021 je to pokles o 10 600 turistov, čo je 30% menej. Cyklistov prišlo na lokalitu o 371 menej, čo je pokles o 25%.

Počas tohtoročných vianočných sviatkov od 24.12.2022 do 26.12.2022 prišlo na lokalitu 298 turistov.

 

Graf návštevnosti podľa hodín a jednotlivých dni v týždni.