Návštevnosť lokality Morské oko v roku 2020

Návštevnosť lokality Morské oko v roku 2020

Jazero Morské oko sa v roku 2020 stalo súčasťou novej prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. V tomto období plnom obmedzení ohľadom koronavírusu sme zaznamenali zvýšený záujem o návštevu vzácnych a turisticky atraktívnych lokalít vo Vihorlate, nevynímajúc lokalitu Morské oko. V súčastnosti lokalita zažíva nápor a v porovnaní s rokom 2019 výrazne narástol počet turistov aj cyklistov. Morské oko patrí k najviac navštevovaným prírodným lokalitám na východe Slovenska a je aj východiskom pre mnoho túr a návštev do chránených území vo Vihorlatských vrchoch.

V roku 2020 navštívilo Morské oko 69 682 návštevníkov, z toho bolo 2 791 cyklistov. Oproti roku 2019, kedy prišlo na lokalitu 45 279 turistov, z toho bolo 1903 cyklistov je nárast turistov o takmer 54% a pri cyklistoch je to nárast o takmer 47%.

Najsilnejším dňom počas roka bol 2. august, kedy lokalitu navštívilo 1 161 turistov a 41 cyklistov. Pri cyklistoch bol najsilnejším dňom 20. september, na lokalitu ich prišlo 60.

Najobľúbenejšou hodinou na prechádzky počas pracovných dní bola hodina medzi 13 a 14 hodinou a počas víkendu 15. hodina. Pre cyklistov počas pracovných dní a víkendov to bola 13. hodina.

So zvýšeným počtom turistov v prírode sa úmerne zvyšuje aj čoraz častejšie poškodzovanie prírody, množstvo odpadkov v prírode, či porušovanie zákonov, ako napríklad vjazd motorových vozidiel do prírody. Preto prosíme všetkých návštevníkov, aby sa správali ohľaduplne a krásu vihorlatských bučín obdivovali v tichosti a všetky odpadky, ktoré si do územia preniesli, odniesli aj zo sebou.