Najstarší dub na Zemplíne sa dočkal ošetrenia

Najstarší dub na Zemplíne sa dočkal ošetrenia

     Michalovský dub letný (Quercus robur) má obvod kmeňa 710 cm, výšku 26 m, šírku koruny 20 m a odhadovaný vek 370 rokov. Patrí medzi najmohutnejšie a najstaršie duby na východe Slovenska. Vyhlásený za chránený bol v roku 1996 pre vysoký vek a mimoriadne rozmery.

     Ošetrenie predĺži jeho životnosť, posilní sa jeho stabilita a zvýši sa bezpečnosť v jeho okolí. Odborný posudok a ošetrenie zabezpečila firma AHA s.r.o., v ktorej vlastníctve je parcela, na ktorej dub rastie. Hodnotenie vychádzalo zo súčastného stavu a je spracované bez ohľadu na budúce využívanie záujmových plôch.

    Ošetrenie duba realizovali špecialisti na ošetrovanie drevín – arboristi pod vedením arboristu Ing. Martina Kolníka. V rámci ošetrenia bol na dube vykonaný bezpečnostný rez podľa arboristického štandardu –  odstránili sa suché a poškodené konáre. Mierna redukcia horizontálnych konárov (cca 10 % – individuálne podľa potreby jednotlivých konárov), ako predbežné opatrenie pred zlomom konára, zároveň sa tieto konáre poistili dynamickou väzbou – gleistein Gemini 4t. Na strome sa vykonal zdravotný rez – odstránenie suchých konárov (s ponechaním bezpečných pahýľov pre zvýšenie biodiverzity), odstránenie poškodených konárov a imelovca.

     Arborista Martin Kolník (spracovateľ odborného posudku pre zhodnotenie zdravotného stavu a návrhu starostlivosti o chránený strom) zároveň odporučil vyvarovať sa vážnejším terénnym úpravám v koreňovom priestore stromu. “Vážne poškodzujú korene stromu. Aj zvýšenie aj zníženie terénu. V najvrchnejšej vrstve pôdy je veľké množstvo vlásočnicových koreňov stromu, ktoré by boli terénnymi úpravami poškodené. V prípade ukladania inžinierskych sietí v koreňovom priestore, je potrebné, aby IS boli ukladané pomocou pretláčok/vŕtaním, alebo pomocou vzdušného rýľa (Air spade) tak, aby sa korene stromov nepoškodzovali”.

 

Dub v roku 2018 pred ošetrením

 

Ošetrenie duba arboristami