Manažmentové opatrenia pre zimoľub okolíkatý

Manažmentové opatrenia pre zimoľub okolíkatý

Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata) je vždyzelený poloker z čeľade vresovcovité (Ericaceae). Rastie v borovicových, zriedka zmiešaných listnatých lesoch. Je to vzácny, chránený druh. Vo Vihorlate ho nájdeme len v prírodnej rezervácií Machnatý vrch, kde spolu s bielomachom sivým (Leucobrium glaucum) vytvára vzácne spoločenstvá.

Pred 5 rokmi v blízkosti rezervácie (vo vedľajšom poraste mimo rezervácie) prebehla ťažba bukového porastu, južná strana v blízkosti rezervácie sa otvorila a na niektorých miestach s výskytom zimoľuba sa vytvoril silný nálet buka lesného. Sadenice buka vytvárali silné zatienenie a zimoľub sa v začal z miest, v ktorých sa vyskytoval vytrácať. Preto sme pristúpili k opatreniam a začali na miestach v južnej časti rezervácie s výskytom zimoľuba sadenice buka vytrhávať. Na vybraných plochách, ktoré sme počas 2 rokov vyčistili sa počet rastliniek zvýšil a tohto roku sme narátali aj najvyšší počet kvitnúcich jedincov za posledných 5 rokov.

Prírodná rezervácia Machnatý vrch – rezervácia na rozlohe 3,18 ha s 4 st. ochrany, vyhlásená v roku 1988 na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolíkatým (Chimaphila umbellata L.) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo 6 východoslovenských lokalít tohto druhu.

 

Text a foto: Zuzana Argalášová

Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata)

Prírodná rezervácia Machnatý vrch

Hustý zapoj sadeníc buka v rezervácií po otvorení južnej strany

Jedna z plôch, na ktorej sa vytrhával nálet

Bielomach sivý (Leucobrium glaucum) a Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata)