Kŕdle husí na Zemplínskej šírave a Senianskych rybníkoch

Kŕdle husí na Zemplínskej šírave a Senianskych rybníkoch

Teplá zima k nám láka desaťtisíce husí. Jediné miesto na Slovensku, kde v týchto dňoch môžete vidieť tisíce husí až z ďalekej Sibíri, je okolie Zemplínskej šíravy a Senianskych rybníkov. Obloha je tam priam posiatá kŕdľami husí. Husí, ktorých je na Zemplínskej šírave a Senianskych rybníkoch momentálne najviac, a to až 20.000 jedincov, prevláda hus bieločelá (Anser albifrons).

Do strednej a južnej Európy sa presunuli za teplejšou zimou z arktickej časti Euroázie. Tam, kde zvyčajne hniezdia, územie pokrýva momentálne sneh. Najľahšie sú pozorovateľné z rána, kedy odlietajú v početných kŕdľoch na okolité polia a lúky za potravou. Husi sa kŕmia najmä na podiskovaných kukuričných poliach, kde zbierajú zvyšky po kukurici, korienky, buriny a inú rastlinnú potravu. Len výnimočne sadajú na oziminu.

Husi vyhľadávajú veľké vodné plochy. Hladina vodnej nádrže je pre vtáctvo akýmsi útočiskom pred dravcami. Odpočívajú a spia na rybníkoch neďaleko Iňačoviec v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky a na Zemplínskej šírave. Preto tieto dve chránené územia –  CHA Zemplínska šírava a NPR Senianske rybníky máju pre nich veľký význam, nachádzajú tam útočisko pred vyrušovaním.

Zemplínska šírava v minulosti medzi veľké zhromaždiská husí nepatrila. Keby bola aj tu zem pod snehom a voda v nádrži zamrznutá, odleteli by južnejšie, do Maďarska. Na Zemplínskej šírave a Senianskych rybníkoch každoročne zimuje niekoľko druhov vodných vtákov.

Foto: Archív Správy CHKO Vihorlat, Ľubomír Hrinko

 

CHA Zemplínska šírava

NPR Senianske rybníky