Kontrola zákazu vjazdu do rezervácií – NPR Morské oko, PR Raškovský luh

Kontrola zákazu vjazdu do rezervácií – NPR Morské oko, PR Raškovský luh

Jedným z najčastejších porušovaných zákazov v chránených územiach je vjazd motorovými vozidlami do území.

V mesiaci august strážcovia správy CHKO Vihorlat v spolupráci s Políciou SR vykonali v dvoch rezerváciách kontrolu, ktorá bola prevažne zameraná na dodržiavanie zákazu vjazdu do rezervácií.

Napriek umiestneným tabuliam zo zákazovými značkami a informáciách o rezerváciách nie všetci tieto pravidla rešpektujú. Vjazdom do chráneného územia v zmysle trestného zákona dochádza až k spáchaniu trestného činu, je dobre to mať na pamäti a auto nechať mimo chránených území.

NPR Morské oko najnavštevovanejšia rezervácia v CHKO Vihorlat, v rezervácií platí 5 st. ochrany, kde podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, sa zakazuje vjazd a státie motorovým vozidlom.

PR Raškovský luh, rezervácia s 4 st. ochrany, rezervácia sa nachádza v blízkosti toku Laborca bola vyhlásená na ochranu zvyšku lužného lesa a priľahlých aluviálnych lúk s masovým výskytom korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris L.) na Východoslovenskej nížine. V rezervácií sa zároveň nachádza rybársky revír “Drahňovský les”. Po niektorých návštevách v rybárskom revíri pri brehu ostávajú odpadky, zvyšky kukurice, zároveň dochádza k nedovolenému výrubu pri brehoch v rezervácií. Pripomíname, že rybársky lístok neznamená povolenie na vjazd motorovým vozidlom k ramenu Laborca v prírodnej rezervácií.

Ján Vataha, Ľubomír Hrinko

PR Raškovský luh

 

NPR Morské oko – v rezervácií pri odpočívadle “Kozmodrom”

 

PR Raškovský luh – v rezervácií pri ramene Laborca