Jesenná migrácia na Senianskych rybníkoch

Jesenná migrácia na Senianskych rybníkoch

Každoročný výlov rýb na Senianskych rybníkoch je vítanou zastávkou pre migrujúce druhy vtákov počas jesenného ťahu. Senianska depresia, nachádzajúca sa na tradičnej migračnej trase, je pre unavené vtáky jedinečnou lokalitou na doplnenie energetických zásob pred dlhou a vyčerpávajúcou cestou na zimoviská. Rybníky sú vypúšťané postupne, preto sa na tejto sústave nachádzajú vodné plochy v rôznom štádiu vypúšťania a s rozdielnym vodným stĺpcom, čo vyhovuje širokej škále vodnej avifauny. O tomto čase tu pri zbere potravy možno pozorovať mnohopočetné a druhovo veľmi pestré kŕdle vodných a pri vode žijúcich vtákov. Popri stovkách hlučných a večne sa hašteriacich čajok môžeme pozorovať  hlavne rôzne druhy brodivcov (volavky, bociany), bahniakov (kalužiaky, pobrežníky,  kulíky, breháre, cíbiky, močiarnice…) a pri troche šťastia šabliarku, šišilu, či hvizdáka.

 A čo dodať na záver? Azda len že: pozorovať, ale nerušiť !

Kalužiak tmavý (Tringa erythropus) Foto: Ľubomír Hrinko

Pobrežník čienozobý (Calidris alpina) Foto: Ľubomír Hrinko

 

Pobrežník krivozobý (Calidris ferruginea) Foto: Ľubomír Hrinko

Šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta) Foto: Ľubomír Hrinko

Beluša veľká (Ardea alba) Foto: Ľubomír Hrinko