Jarná migrácia v okolí NPR Senianske rybníky

Jarná migrácia v okolí NPR Senianske rybníky

Migrácia vtáctva patrí k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Ak keď sa v dnešných dňoch zima s nami nechce rozlúčiť práve teraz prichádza čas na návrat niektorých našich domácich druhov. Jarná migrácia trvá kratšie a preto sa nikdy nedá predvídať, aké zaujímavosti sú ukryté v jarnej prírode.

Prelom zimy a jari je asi najvďačnejším obdobím pre pozorovanie vtáctva, práve v tomto období prebieha jarná migrácia. Najvhodnejšou lokalitou na pozorovanie migrácie v našom okolí sú Senianske rybníky, kde je možné vidieť nielen migrujúce vtáky, pre ktoré sú rybníky len odpočinkovým miestom pri prílete na hniezdiská, ale aj druhy zostávajúce hniezdiť na tejto lokalite. Ešte stále je možné pozorovať väčšie, či menšie kŕdle žeriavov popolavých letiacich na svoje hniezdiská na sever. Ale vyslovenou pastvou pre oči ornitológov sú kŕdle bahniakov na vypustených rybníkoch, medzi ktorými je možné vidieť rôzne druhy kalužiakov (Tringa ochropus, Tringa totanus, Tringa glareola, Tringa erythropus), breháre (Limosa limosa), cíbiky, kulíky, hvizdáky či pobrežníky. S hniezdením v porastoch pálky a tŕstia začali kane močiarne (Circus aeruginosus), lyžičiare biele (Platalea leucorodia), chriaštele, kačice, husi a rôzne druhy spevavcov viazaných na mokraďné biotopy ako fúzatky trstinové (Panurus biarmicus), strnádky trstinové (Emberiza schoeniclus), trsteniariky, svrčiaky…

Aj prostredníctvom fotografií spoznajte našich jarných vtáčích migrantov.

 

Pobrežník krivozobý (Calidris ferruginea)   Foto: Ľubomír Hrinko

Kačica chripľavá (Anas strepera)   Foto: Ľubomír Hrinko

Kulík riečny (Charadrius dubius)   Foto: Ľubomír Hrinko

Fúzatka trstinová – samček (Panurus biarmicus)   Foto: Ľubomír Hrinko

Lyžičiare biele (Platalea leucorodia) a volavky popolavé   Foto: Ľubomír Hrinko