Hniezdna sezóna 2023 na Senianskych rybníkoch- zaujímavé pozorovania

Hniezdna sezóna 2023 na Senianskych rybníkoch- zaujímavé pozorovania

Ibisovec hnedý, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

     Chránené vtáčie územie Senianske rybníky, hlavne NPR a rybničná sústava je tak významná a zaujímavá lokalita, že je veľmi ťažké vybrať, čo je pre ornitológov a milovníkov prírody všeobecne viac, či menej zaujímavé. Každá hniezdna sezóna je vlastne jedinečná a je ovplyvnená rôznymi faktormi, hlavne, ale nielen momentálnymi klimatickými a hydrologickými podmienkami.

     V hniezdnej sezóne 2023 bolo zaznamenaných niekoľko aj pre túto lokalitu významných pozorovaní. Výnimočné bolo hniezdenie ibisovca hnedého (Plegadis falcinellus) priamo v srdci CHVÚ v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky. Je to prvé doložené hniezdenie tohto druhu na Slovensku. Ďalším zaujímavým údajom je hniezdenie žeriava popolavého takisto v NPR Senianske rybníky, ktorý je podľa posledných pozorovaní sporadickým hniezdičom na viacerých lokalitách Slovenska. V tomto roku bolo potvrdené i hniezdenie potápky červenokrkej  (Podiceps grisegena), ktorá tu síce hniezdi pravidelne, ale len niekoľko párov. Medzi vzácne hniezdiče patrí čaplička vlasatá (Ardeola ralloides), sporadicky hniezdiaca v zmiešanej kolónii beluše malej (Egretta garzetta) a chavkoša nočného (Nycticorax nycticorax) na ostrove v NPR Senianske rybníky. Toho roku nebolo síce hniezdenie potvrdené, ale podľa výskytu v hniezdnom období je to pravdepodobné. Zaujímavý je aj výskyt a hniezdenie kormorána malého (Microcarbo pygmeus), ktorého populačný trend na tomto území je na vzostupe a je tu už pravidelným hniezdičom.

   Spomínané druhy sú len malým zlomkom z množstva hniezdičov na tomto jedinečnom území. Preto bolo vybraných len niekoľko málopočetných vzácnych druhov, charakteristických pre túto lokalitu.

 

Čaplička vlasatá, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

 

Kormorán malý, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

 

Potápka červenokrká, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

 

Žeriav popolavý, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat