Hniezdenie mimoriadne vzácnych druhov v NPR Senianske rybníky

Hniezdenie mimoriadne vzácnych druhov v NPR Senianske rybníky

Aj napriek mnohým problémom a nepriaznivým prognózam v súvislosti so suchom a nedostatkom vody na Východoslovenskej nížine nám tento rok pripravil prekvapivé zistenia a to úspešné hniezdenie mimoriadne vzácnych druhov v jednej z našich najzaujímavejších rezervácií.

     Prvým z nich je krásny bahniak s príznačným menom – šišila bocianovitá (Himantopus himantopus). Zároveň tiež ide o doposiaľ najpočetnejšie hniezdenie na východnom Slovensku. Priamo v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky zahniezdili na bahnitých okrajoch plytkej vodnej plochy s riedkou vodnou vegetáciou. Odhadujeme, že tu úspešne vyhniezdilo 8-10 párov. Pri monitoringu lokality v prvých júlových dňoch bolo zaznamenaných približne 20 dospelých jedincov, ktoré intenzívne varovali a snažili sa simulovať poranenia krídel, aby odlákali potenciálnych predátorov od mláďat. Pri rýchlom prezretí lokality, aby sa hniezdiace vtáky čo najmenej vyrušovali, sa podarilo pozorovať minimálne 7 mláďat. Naposledy a jediný raz šišily úspešne hniezdili na Senianskych rybníkoch ešte v roku 1976, neúspešné hniezdenia sú známe z rokov 1995 a 2017, čo potvrdzuje že sa jedná naozaj o veľmi vzácneho obyvateľa “Vtáčieho raja”. Vhodné podmienky pre zahniezdenie šišíl tu vznikli vďaka manipulácii s vodnou hladinou, ktorá sa držala na nižšej úrovni ako v uplynulých rokoch, čo sa ukázalo ako správny prístup. A vyhovuje to nielen šišilám.

    Popri šišilách zahniezdilo minimálne 9 párov čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). Tento v minulosti bežný a početný hniezdič sa na Senianských rybníkoch sa vrátil po dlhých desiatich rokoch. Mimoriadne potešujúce je aj zistenie, že v rezervácii s najväčšou pravdepodobnosťou úspešne vyhniezdili aj čoríky čierne (Chlidonias niger), ktorých tu poletovalo 6 dospelých jedincov a na vodnej hladine plávalo 5 slabo lietajúcich mláďat. O hniezdení tohto druhu na rybničnej sústave neboli  údaje presne 30 rokov.

     Verime, že aj mnoho manažmentových opatrení, ktoré sa začali realizovať pre záchranu mnohých ohrozených druhov v tomto jedinečnom území a sú naplánované v ďalšom období aj prostredníctvom projektu  – LIFE15 NAT/SK/000861 „Obnova mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku” nám prinesie mnoho ďalších povzbudivých zistení.

Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: archív SOS/BirdLife Slovensko, Ľubomír Hrinko

 

Šišila bocianovitá       Foto: Ľubomír Hrinko

Mláďatká šišili bocianovitej       Foto: archív SOS/BirdLife Slovensko

Čorík čierny       Foto: Ľubomír Hrinko

Čoríky čierne       Foto: archív SOS/BirdLife Slovensko

Čajka smejivá       Foto: Ľubomír Hrinko

aj jelenia zver využíva mokrade v rezervácií        Foto: archív SOS/BirdLife Slovensko