Dub letný v Rakovci nad Ondavou – zemplínsky mohykán

Dub letný v Rakovci nad Ondavou – zemplínsky mohykán

Predpokladaný vek tohto majestátne pôsobiaceho stromu je približne 550 rokov.  Je to druhý najhrubší a najstarší dub letný (Quercus robur) na území Slovenska. Vyhlásený za chránený strom bol v roku 1996.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Vihorlat v spolupráci s obecným úradom Rakovec nad Ondavou v zmysle dohody o spolupráci zabezpečila ošetrenie tohto chráneného stromu. Ošetrenie bolo nevyhnutné, týmto ošetrením sa predĺži jeho životnosť, posilni jeho stabilita a zvýši sa bezpečnosť v jeho okolí.

Ošetrovanie realizovali špecialisti na ošetrovanie drevín – arboristi. V rámci ošetrenia bola na dube vykonaná mierna redukcia horizontálnych konárov (cca 10-15% – individuálne podľa potreby jednotlivých konárov), ako predbežné opatrenie pred zlomom konára, zároveň sa tieto konáre poistili dynamickou väzbou – gleistein Gemini 4t, a v hornej tretine sa do koruny – na kostrové konáre, nainštalovala mierne predpätá statická väzba DynaOne (dyneema 12t) s textilnými popruhmi okolo konárov, pre čo najlepšie rozloženie hmotnosti a tlakov.

Okrem toho sa na strome vykonal zdravotný rez – odstránenie suchých konárov (s ponechaním bezpečných pahýľov pre zvýšenie biodiverzity), odstránenie poškodených konárov a imelovca.

Ošetrovanie chráneného stromu