Pri mnohých živočíšnych druhoch je výrazný  pohlavný dimorfizmus – medzi samčekom a samičkou sú už na prvý pohľad badateľné rozdiely (sfarbenie, odlišná veľkosť, rôzne výrastky, deformácie … ). Pre príklady pohlavného dimorfizmu netreba ísť ďaleko, stačí sa len poobzerať po najbližšom okolí a môžeme sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Z nasledujúcich ukážok je zrejmé, že tento fenomén nie je viazaný na určitú živočíšnu skupinu, ale prejavuje sa naprieč celou zoologickou škálou.

Foto: Správa CHKO Vihorlat