Čistili sme ostrov v NPR Senianske rybníky

Čistili sme ostrov v NPR Senianske rybníky

Jedným z najväčších dôvodov ohrozenia živočíchov je strata vhodného prostredia. V prípade mnohých vodných druhov vtákov sú ostrovy na stojatých a tečúcich vodách ich významným hniezdiskom. Umožňujú im zvýšenú ochranu pred predátormi i pokoj pred vyrušovaním.

Chránené vtáčie územie Senné patrí medzi najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Je jediným pravidelným hniezdiskom lyžičiara bieleho či  ohrozenej chochlačky bielookej, najväčším hniezdiskom volavky bielej a volavky purpurovej. Sú najvýznamnejším zhromaždiskom žeriavov popolavých a mnohých iných druhov vodných vtákov pri jarnom a jesennom sťahovaní.

V spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko sme sa koncom októbra pustili do obnovy hniezdneho ostrova v NPR Senianske rybníky. Ostrov je neprístupný pre verejnosť a dlhodobo zarastal náletom, preto sme sa ho rozhodli vyčistiť, aby poskytoval hniezdne možnosti pre vodné druhy, ktoré nemajú toľko hniezdnych možností v rezervácií ako ostatné druhy.

V rezervácii sa nachádzajú 3 ostrovy, z ktorých dva sú zarastené kríkmi, stromami a hniezdia na nich kolónie chavkošov nočných, beluší malých, čajok bielohlavých ale aj husi divé, kačice divé, či kormorány veľké. Tretí ostrov, ktorý je najviac ukrytý pred zrakom návštevníkov bol dlhé roky sčasti zarastený a čiastočne zatrávnený, ale nevyužívali ho na hniezdenie žiadne brodivce. Vzhľadom k tomu, že v lokalite chýba ostrov bez vysokej vegetácie, ktorý by na hniezdenie mohli využívať napr. čajky smejivé alebo rybáre riečne, rozhodli sme sa tento tretí ostrov vykosiť, vyčistiť od kríkov a zlepšiť tak podmienky pre vzácne vtáčie druhy.

Až budúca hniezdna sezóna ukáže, či sa ostrov s rozlohou viac ako 1 000 mčajkám a ďalším druhom zapáči.

 

Túto aktivitu sme realizovali aj vďaka podpore projektu LIFE “Obnova mokradí a ochrana vtáctva v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku.

Text: Zuzana Argalášová (S CHKO Vihorlat), Matej Repel (SOS/BirdLife Slovensko)

Foto : Archív Správy CHKO Vihorlat a SOS/BirdLife Slovensko

 

Tretí vtáčí ostrov, ktorý sme sa rozhodli vyčistiť.

Jeden z hniezdnych ostrovov v NPR Senianske rybníky

 

 

 

Rybár riečny

Vyčistený ostrov čaká na svojich nových nájomníkov