Čistenie odpadkov pri ceste smerom k jazeru Morské oko

Čistenie odpadkov pri ceste smerom k jazeru Morské oko

Deň Zeme v tomto roku oslavoval svoje 50 ročné jubileum. Tohtoročná téma dňa Zeme bola zmena klímyO päťdesiat rokov neskôr čelíme oveľa väčším výzvam, a tou je napríklad globálna zmena klímy. Napriek existenčnej hrozbe zmeny klímy dnes niektoré krajiny ochrane životného prostredia nevenujú dostatočnú pozornosť, nedodržiavajú Parížsku dohodu a niektoré dokonca od nej odstúpili. O to viac by nás malo tešiť, že Slovensko sa tento mesiac pripojilo k iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky.

Aj keď mnohí z nás si povedia, že nás sa tieto celosvetové problémy netýkajú, vždy musíme začať od seba vo svojom “teritóriu”.  Dnes sa občiansky aktivizmus v mnohom presunul len na komentovanie na sieťach, na dobrovoľné brigády akosi nik nechodí a vo väčšine prípadov práve deti a mládež sú tie, ktoré nám pomáhajú odpadky v chránených územiach zbierať.

Pred 6 rokmi sme sa prvýkrát rozhodli vyčistiť cestu smerom k jazeru Morské oko. Od roku 2015 to realizujeme každý druhý rok na 8 kilometrovom úseku od parkoviska pred vstupom k jazeru až po dedinu Remetské Hámre, vždy dúfame, že vriec s odpadom bude menej, žiaľ štatistiky sa nám zatiaľ neplnia. V každom roku, v ktorom zber realizujeme odpadu neubúda a aj napriek tomu, že v dnešnej dobe sa odpad separuje, 80 % odpadu tvoria PET fľaše a plechovky. Aj v tomto roku sme plán “splnili”, vyzbierali sme 13 vriec odpadu, ktorý tvorili znova prevažne PET fľaše, plechovky, okrem iného aj pneumatiky a rôzne plastové časti z áut.

Národná prírodná rezervácia Morské oko, nachádzajúca sa v srdci CHKO Vihorlat, patrí k najzaujímavejším miestam na Zemplíne. To, že je navštevovaná potvrdilo sčítanie, kde cez minuloročnú letnú turistickú sezónu prišlo k jazeru viac ako 28 000 ľudí.

Nečakajme na Deň Zeme a rôzne výzvy na zber odpadkov, správajme sa k prírode tak, aby sme nemuseli každoročne po krajine odpadky zbierať.

Preto aj naďalej vyzývame návštevníkov smerujúcich k Morskému oku – Minimalizujte odpad na turistike a už vôbec ho nevyhadzujte z áut.

Ak ste vládali nejaký obal plný vyniesť do hôr, zvládnete už prázdny doniesť zase domov.

 

Zuzana Argalášová, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Správa CHKO Vihorlat