Čistenie a oprava náučného chodníka a turistických chodníkov v okolí Morského oka

Čistenie a oprava náučného chodníka a turistických chodníkov v okolí Morského oka

Leto sa nezadržateľne blíži a pohyb po náučných a turistických chodníkoch sa zintenzívni. Aby si návštevníci územia odnášali čo najkrajšie spomienky, každoročne pred letnou turistickou sezónou náučný chodník a aj turistický chodník smerujúci na Malé Morské oko kontrolujeme, aby pohyb po turistických chodníkoch nebol ako pohyb po prekážkovej dráhe.

Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky má dĺžku 16 km a trasa prechádza okolo jazera Morské oko a končí na Sninských rybníkoch. Náučný chodník prechádza prevažne cez lesné porasty, často dochádza na trase chodníka vplyvom poveternostných podmienok k padaniu stromov. Počas zimy spadnutý strom poškodil premostenie, na ďalšom úseku poškodil časť chodníka, ktorý prechádza popri jazere. Premostenia na náučnom chodníku boli opravené, náučný chodník, ktorý schádza k jazeru bol nakopaný a spevnený drevenými podperami. Zároveň sme vyčistili turistický chodník k prírodnej pamiatke Malé Morské oko.

Za pomoc pri čistení spadnutých stromov ďakujeme aj obci Remetské Hámre, ktorá nám prišla na pomoc.

 

Poškodené premostenie na náučnom chodníku

Oprava premostenia

Opravené premostenie

Čistenie popadaných stromov na trase náučného chodníka pri jazere Morské oko

Nakopávanie a spevňovanie náučného chodníka, poškodeného vyvráteným stromom

Opravený chodník

Čistenie turistického chodníka smerujúceho k prírodnej pamiatke Malé Morské oko

Čistenie turistického chodníka smerujúceho k prírodnej pamiatke Malé Morské oko