Bobria architektúra na Remetskom potoku

Bobria architektúra na Remetskom potoku

Bobria činnosť je motivovaná inštinktom neustále zlepšovať životné podmienky príslušníkom svojej rodiny, pričom výrazne vplýva aj na životné podmienky iných živočíchov a rastlín. Bobry výstavbou zdrže, dokážu premeniť jednotvárnu krajinu na prírodnú oázu.

Bobor je schopný odstraňovať stromy, aj celé porasty, pomocou dlhodobého zaplavenia územia. Vzdutím hladiny vody v zdrži a zhrýzaním stromov bobry spôsobujú zmeny štruktúry a druhovej skladby rastlín. Spomalením toku vytvoril podmienky pre mnohé vodné bezstavovce, ryby, obojživelníky a prilákal množstvo ďalších ako volavky, ktoré sa týmito vodnými živočíchmi živia.

Pozrite si ako bobor uprostred „agrárnej púšte“ na Remetskom potoku vytvoril svojou architektúrou nádhernú mokraď. 

Text, foto: Archív Správy CHKO Vihorlat

https://www.youtube.com/watch?v=tw7wkdtOi2o