V sobotu 24. marca  sa pri príležitosti dňa vtákov konalo v obci Senné každoročné „Vítanie žeriavov“.

Návštevníci tohto obľúbeného podujatia mali možnosť absolvovať exkurziu po náučnom chodníku spojenú s pozorovaním jarnej migrácie vtáctva. V rámci zaujímavého sprievodného programu mohli návštevníci navštíviť interiér Senianskeho kaštieľa v ktorom bola inštalovaná výstava fotografií vtáctva Vtáčieho raja a výstava s názvom „Návrat dážďovníkov“. V areáli Senianskeho kaštieľa boli pre najmenších ornitológov pripravené tvorivé dielne s možnosťou odskúšania si tradičných ľudových remesiel a lákavá atrakcia v podobe jazdy na koni. Tradičnou súčasťou stretnutia milovníkov vtáctva bolo aj občerstvenie v podobe pečených rýb.  Aj napriek chladnejšiemu počasiu sa tohtoročného „Vítania žeriavov“ zúčastnilo viac ako 700 návštevníkov.