Vihorlatský unikát – tisíce rozkvitnutých bledúľ

Vihorlatský unikát – tisíce rozkvitnutých bledúľ

Bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subs. carpaticum) je rastlina z čeľade amarylkovité. Považuje sa za východokarpatský subendemit. Od bledule jarnej, ktorá ma zelené škvrny na okvetných lístkoch sú, pre ňu typické žlté škvrny, je mohutnejšia a má zvýšený počet dvojkvetých jedincov v populácií. Tieto tisícové populácie bledule môžme vidieť kvitnúť v marci, začiatkom apríla odkvitajú, zostávajú len cibule v zemi, ktoré prečkajú do ďalšej jari. Na Slovensku rastie asi na 10 lokalitách a to iba na východnom Slovensku. Najbohatšia a najznámejšia lokalita z nich je Jovsianska hrabina. Spoločenská hodnota rastlinky je podľa vyhlášky 579/2008 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – 49,79 €. Preto, by sme radi návštevníkom NPR pripomenuli, že trhanie kvetov a vyberanie cibuliek týchto kvetov, ako aj všetkých ostatných rastlín, je na území Jovsianskej hrabiny zakázané. Každoročne sa však nájdu obdivovatelia, ktorí si chodia do rezervácie bledule vykopávať.

Prírodná rezervácia nachádzajúca sa na južnom okraji Vihorlatu vyhlásená v roku 1953 na výmere 257,58 ha predstavuje dubovo – hrabový les karpatský. Rezervácia je zaujímavá aj po odkvitnutí bledúľ. Na miestach, ktoré sú často zaplavované vodou, má svoj najvýchodnejší výskyt napr. subatlantický druh – ostrica hrebienkatá. Ďalšie významnejšie druhy v území sú kosatec trávolistý, prilbica moldavská, valdštajnka kuklíkovitá, korunkovka strakatá a vzácny východokarpatský endemit hrachor hladký. Bleduľa jarná karpatská sa vo Vihorlate vyskytuje aj na iných menších výrazne ohraničených areálov prevažne v blízkosti potokov a zamokrených lúk.

Mapovanie z posledných rokov však poukazuje, že populácia bledule najmä v rezervácií a na priľahlých lúkách sa za posledných 10 rokov výrazne zmenšila, čo je spôsobené aj častejšími obdobiami sucha, ktoré spôsobujú vážne zmeny v prírode. Nedostatok vody v krajine spôsobuje vyschýnanie mokradí a zamokrených lúk na východe Slovenska.

Bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subs. carpaticum) Foto: Zuzana Argalášová