Sčítanie vodného vtáctva január 2021

Sčítanie vodného vtáctva január 2021

V polovici januára sa uskutočnilo sčítanie vodného vtáctva, ktoré prebehlo v nie veľmi typickom januárovom počasí. Vodné plochy a toky ostali nezamrznuté – vtáky boli rozptýlené po celom území, nie ako po minulé roky, keď boli sústredené na nezamrznutých lokalitách, čo zjednodušovalo sčítavanie. No aj tak bol najväčší počet na Zemplínskej šírave, menej na Senianskych rybníkoch a okolí a sčasti na vodných tokoch. Početne boli najviac zastúpené husi divé a bieločelé (Anser anser, Anser albifrons) a kačice divé (Anas platyrhynchos), medzi ktorými boli pozorované aj vzácnejšie druhy ako bernikla bielolíca (Branta leucopsis), bernikla červenokrká (Branta ruficollis), kačica chrapka (Anas crecca), chochlačka sivá (Aythya ferina),chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), chochlačka morská (Aythya marila), potápač veľký (Mergus merganser) potápač malý (Mergellus albellus), hlaholka severská (Bucephala clangula), ľadovka dlhochvostá (Clangula hyemalis). Z potápok boli pozorované  potápka chochlatá (Podiceps cristatus) a potápka červenokrká (Podiceps grisegena), z dravcov orliak morský (Haliaeetus albicilla) a z volaviek beluša veľká (Ardea cinerea) a volavka popolavá (Ardea cinerea). Tak to vyzeralo na našich vodách v januári 2021 a ostáva len dúfať, že aspoň tak to bude vyzerať aj v nasledujúcich  rokoch.

Chochlačka sivá (Aythya ferina), Foto: Ľubomír Hrinko

Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), Foto: Ľubomír Hrinko

Hus bieločelá (Anser albifrons), Foto: Ľubomír Hrinko

Beluša veľká (Ardea cinerea), Foto: Ľubomír Hrinko