Porušovanie zákona v NPR Jovsianska hrabina

Porušovanie zákona v NPR Jovsianska hrabina

               V súvislosti s narastajúcim počtom prípadov zberu cesnaku medvedieho v NPR Jovsianska hrabina Správa CHKO Vihorlat upozorňujeme širokú verejnosť na skutočnosť, že NPR Jovsianska hrabina je územie s 5. stupňom ochrany. V takto chránenom území je v zmysle Zákona  o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. zakázaný zber rastlín vrátane ich plodov.

 

Zber cesnaku medvedieho je v NPR Jovsianska hrabina zakázaný a  v prípade nerešpektovania tohto zákazu dochádza k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny s rizikom udelenia zákonnej sankcie!

 

               Nakoľko sa žiadaný cesnak medvedí v hojnom počte nachádza aj v porastoch mimo NPR Jovsianska hrabina, žiadame prípadných záujemcov o zber tejto rastliny, aby sa vyvarovali porušovania Zákona o ochrane prírody a krajiny a zber realizovali mimo chráneného územia.