Poniklec veľkokvetý – nelegálne vyberanie jedincov

Poniklec veľkokvetý – nelegálne vyberanie jedincov

Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) je jarný kvietok o ktorom sa hovorí že otvára dvere jari.

Na rozdiel od ostatných jarných rastliniek však kvitne dlhšie. Najprv vyrastú len kvety a až neskôr sa začínajú rozvíjať listy. Najčastejšie sa vyskytuje na výslnných a trávnatých alebo skalnatých svahoch. Rastie v najteplejších spoločenstvách južného a východného Slovenska.

Aj v územnej pôsobnosti CHKO  Vihorlat rastie táto krásna rastlinka. Jej existencia je však ohrozená keďže každoročne je jeho populácia znižovaná nezodpovednými občanmi, ktorý na lokalite túto rastlinku vyberajú. Početnosť populácie sa z roka na rok značne znižuje. Poniklec patrí vo voľnej prírode medzi silne ohrozené druhy a je teda prísne chránený.

Po dnešnej kontrole na lokalite výskytu sme zistili ďalšie nelegálne vyberanie ponikleca z lokality. Aj keď v čase kvitnutia je lokalita navštevovaná pracovníkmi Štátnej ochrany prírody častejšie, nie je možná neustála kontrola. Z dôvodu atraktívneho zovňajšku a skorého obdobia kvitnutia patrí k obľúbeným skalničkám. Za týmto účelom ho  ľudia vyberajú a sadia si ho do svojich predzáhradiek.

Poniklec veľkokvetý má dlhý koreň a preto sa  veľmi zle  presádza. Najlepší spôsob jeho množenia je výsev semienok, prípadne je možné si ho zakúpiť v záhradníckych predajniach ako predpestovanú sadenicu v rôznych šľachtených kultivaroch. Nezodpovedným prístupom ľudia ničia  prirodzený biotop tohto druhu a za pár rokov na lokalite úplné vymizne pôvodný druh ponikleca veľkokvetého.