Ohrozené zimoviská myšiarok ušatých

Ohrozené zimoviská myšiarok ušatých

Zimné obdobie so sebou prináša aj mnoho nástrah pre zimujúce sovy. Je to obdobie, kedy mestá a obce vykonávajú výruby drevín v mimovegetačnom období a práve niektoré stromy a krovité porasty predstavujú miesta denného odpočinku, tzv. zimoviská myšiarok ušatých.

Myšiarka ušatá (Asio otus) je menšia sova s dlhými a úzkymi krídlami. Na hlave má dlhé ušká, ktoré sú viditeľné pri toku, či v maskovacom pretiahnutom postoji. Lieta pomaly a vlnite. Svojim sfarbením sa podobá na vzácnejšiu myšiarku močiarnú (Asio flammeus), ktorú môžeme niekedy takisto nájsť medzi zimujúcimi myšiarkami ušatými. Myšiarka ušatá obýva otvorenú krajinu, ktorú lemujú pásy lesov a krovín. Taktiež obýva urbánne prostredie, parky, záhrady a intravilány miest a obcí. Patrí medzi najbežnejšie druhy sov. Rovnako ako väčšina ostatných druhov sov si nestavia hniezdo, ale využíva staré hniezda dravcov, holubov, či krkavcovitých vtákov. Veľmi rada obsadzuje aj polobúdky inštalované človekom. Hniezdiť začína zvyčajne v marci až apríli a veľkosť znášky závisí od dostupnosti potravy. Zväčša je to 5 až 6 vajec, na ktorých sedí samica 27 až 28 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo vo veku 3 až 4 týždňoch a pohybujú sa v okolí hniezda, kde sa ozývajú prenikavým pískaním a dožadujú sa potravy od rodičov. Najčastejšiu korisť myšiarky tvorí až 90% hraboš poľný (Microtus arvalis), ale dokáže uloviť korisť do veľkosti potkana. Zaujímavým faktom je, že myšiarky ušaté žijúce v blízkosti ľudských sídel majú vyšší podiel vtákov vo svojej koristi. Jej populácia je ohrozená najmä používaním pesticídov, či zánikom hniezdnych možností.

Mnoho ľudí ani netuší, že tieto sovy sa nachádzajú v ich tesnej blízkosti a zvlášť v tomto období. Myšiarky ušaté sa od jesene sťahujú bližšie k ľuďom a zoskupujú sa na zimoviská. U nás tieto zimoviská predstavujú zväčša ihličnaté stromy v okolí kostolov, cintorínov, škôl, parkov, či rodinných záhrad. Ich prítomnosť prezradí kopa vývržkov pod miestom zimovania. Vývržky sú nestrávené zvyšky potravy, ktoré tvorí srsť a kosti drobných zemných cicavcov v oválnom tvare. Zimnú populáciu na Slovensku tvoria aj vtáky zo severských krajín ako je Poľsko, Rusko či Bielorusko, ktoré začiatkom jari opustia tieto zimoviská. Preto je veľmi dôležité zachovať známe miesta, skupiny stromov, kde sa tieto sovy v zime zdržujú a zabezpečiť im určitý kľud, pretože akékoľvek vyrušenie, stojí tieto vtáky zbytočnú energiu.

Preto Vás prosíme, ak viete o zimovisku myšiarok ušatých, ktorému hrozí ohrozenie, alebo bolo vypílené, oznámte nám to na adrese: chkovihorlat@sopsr.sk alebo zoológovi správy CHKO Vihorlat:  martin.danilak@sopsr.sk

Veríme, že aj vďaka Vám sa nám podarí zachrániť miesta denného odpočinku, tzv. zimoviská tento „ušatej“ sovičky, ktorá je pre človeka veľmi významným pomocníkom v boji s drobnými zemnými cicavcami.

 

Myšiarka ušatá (Asio otus) Foto: M. Danilák, S CHKO Vihorlat

 

Myšiarky ušaté odpočívajúce počas dňa (Asio otus) Foto: M. Danilák, S CHKO Vihorlat

 

Vývržky myšiarok pod stromom.