Najšikovnejší architekt z vtáčej ríše

Najšikovnejší architekt z vtáčej ríše

Medzi najšikovnejších staviteľov vo vtáčej ríši nepochybne patrí kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus ). Tento nenápadný vtáčik, hniezdiaci popri vodných tokoch a stojacich vodách, si buduje pôsobivé hniezdo visiace na tenkom koncovom  konári. Na svoju prítomnosť upozorňuje jemným popiskovaním vo vyšších tónoch a podľa charakteristického hlasu je možné objaviť i hniezdo, ktoré je skutočným skvostom vtáčej architektúry. Po obsadení teritória začína samček so stavbou hniezda a ak sa mu podarí prilákať samičku stavbu dokončia spoločne.  Inkubácia a starostlivosť o potomstvo je výlučne záležitosť samičky, samček sa na tom nepodieľa. Hniezdo je umiestnené v brehových porastoch nad vodou, alebo v blízkosti vody a tvarom i celkovým prevedením je skutočne výnimočné a len ťažko prehliadnuteľné.   Na naše územie  začínajú kúdeľníčky  prilietať zvyčajne začiatkom marca, ale výnimočne môžu niektoré jedince aj prezimovať. Odhadovaný počet hniezdiacich párov na Slovensku je 5 000 – 10 000. V našom území ho môžete pozorovať aj v NPR Senianske rybníky a v blízkom okolí.

Samček Kúdelníčky lužnej, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Samička Kúdelníčky lužnej, Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat

Foto: Ľubomír Hrinko, Správa CHKO Vihorlat