Letný ornitologický tábor na Sennom

Letný ornitologický tábor na Sennom

Ubytovanie: Avescentrum v Sennom – bezplatné ubytovanie. Potrebný vlastný spacák, nachádza sa tu 10 postelí, v prípade väčšieho počtu účastníkov nocľah na karimatkách, prípadne vo vlastných stanoch. V Avescentre je elektrina, pitná voda, toaleta, sprcha, zariadená kuchyňa s možnosťou prípravy jedla.

Cestovné náklady: dobrovoľníkom budú preplatené cestovné náklady na tábor (hromadná doprava, alebo aj vlastné auto v prípade vyťaženia auta minimálne 3 osobami) a zabezpečená doprava počas tábora.

Strava: 1 teplé jedlo denne a pitný režim zabezpečia organizátori. Záujemcovia o vegetariánsku stravu nech sa ozvú na nižšie uvedený kontakt.

Nevyhnutná výstroj: pracovné oblečenie, spacák, karimatka, repelent, chuť pracovať a dobrá nálada.

Registrácia a bližšie informácie:

Tomáš Ličák   licak.tomas@gmail.com,

0917 273 569

Pomôžte pri ochrane ohrozených vtáčích druhov východného Slovenska.

Podujatie je realizované v rámci projektu LIFE15 NAT/SK/000861 „Obnova mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku“.